Akti

 

 

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTSnts


STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U TUZLI
Strategija internacionalizacije usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2018. god.


PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 11.04.2018. god.


PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 03.10.2012. god.


PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 27.11.2017. god.


PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli dana 12.06.2017. god.