STINT projekat – Održana prezentacija za administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 25.01.2019. god.

 

U okviru STINT projekta, 24.01.2019.godine, na Univerzitetu u Tuzli održana je prezentacija za administrativno osoblje. Tom prilikom voditeljica projekta prof.dr.Meliha Hrustić prezentirala mogućnosti učešća administrativnog osoblja u programima razmjene s drugim Univerzitetima te istakla da takve razmjene doprinose internacionalizaciji Univerziteta u Tuzli.

 

STINT projekat – Održana prezentacija za administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli