STINT – Sastanak u Banja Luci

STINT - Sastanak u Banja Luci

Ured za pitanja NIR-a
Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu

Tel/fax: 035 300 526/ 300 528
Email: nir@untz.ba, international@untz.ba
Tuzla, 11.03.2016. god. 

Nakon prvog sastanka Projekta “Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”, održanog u Ghentu, u Banja Luci je od 07. do 10. marta 2016. godine održan sastanak u okviru Prvog projektnog paketa “Analiza trenutne situacije vezane za internacionalizaciju i mehanizme priznavanja”.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske bili su organizatori sastanka.


Sastanak je bio prilika da svi projektni partneri daju svoje viđenje vezano za internacionalizaciju i mehanizme priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o finansijskim detaljima projekta.


Predstavljena je web stranica Projekta www.stint-project.net, na kojoj se mogu naći sve informacije o projektu.


Na samom kraju sastanka formirane su dvije radne grupe koje u narednom periodu treba da urade dva upitnika vezano za internacionalizaciju i procedure priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.