Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina –TEACHER

TEACHER

 

 

 

TOT seminar

Održavanje TOT (Training of Trainers) seminara u sklopu Erasmus plus projekta TEACHER – najava

 

U sklopu Erasmus + projekta TEACHER 24. i 25. januara 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održat će se TOT (Training of Trainers) seminar. Ovo je četvrti po redu ToT seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije. TOT seminar se realizuje u okviru radnog paketa 4 (WP4), i podrazumijeva profesionalno usavršavanje transferzalnih kompetencija nastavnog osoblja i njihovih sposobnosti.

 

 

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održan treći metodičko/didaktički seminar u okviru Erasmus+ projekta TEACHER

 

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli jučer i prekjučer održan je metodičko/didaktički seminara u okviru Erasmus+ projekta TEACHER, a čiji je cilj inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama.

 

 

ERASMUS+ TEACHERMetodičko/Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER – najava


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 8. i 9. maja održat će se Metodičko/Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER, a čiji je cilj inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom odgoju I obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama.

 

 

Upriličena studijska posjeta u okviru projekta TEACHER Erasmus+ programa u Zagrebu


Učiteljski fakultet Svučilišta u Zagrebu bio je domaćin studijske posjete u okviru projektaTEACHER Erasmus+ programa, koja je održana u periodu od 16. do 18. oktobra 2017. godine.

 

 

Više informacija o projektu: http://teacher.unt.ba/