Metodičko/Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER – najava

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 07.05.2018. god.

 

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 8. i 9. maja održat će se Metodičko/Didaktički seminar u sklopu projekta TEACHER, a čiji je cilj inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom odgoju I obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama.


Ovo je treći po redu Metodičko/Didaktički seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke. Na seminaru će, uz učesnike sa Filozofskog fakulteta, sudjelovati i predstavnici svi partnerskih Univerziteta na projektu iz BiH.


Učesnici će po završetku seminara ovladati novim vještinama i kompetencijama koje su neophodne za dalji rad, kako u oblasti predškolskog odgoja tako i u okviru projekta.