Na Filozofskom fakultetu u Tuzli održan treći metodičko/didaktički seminar u okviru Erasmus+ projekta TEACHER

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 16.05.2018. god.


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli jučer i prekjučer održan je metodičko/didaktički seminara u okviru Erasmus+ projekta TEACHER, a čiji je cilj inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama.

Ovo je treći po redu metodičko/didaktički seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke. Na seminaru su uz učesnike sa Filozofskog fakulteta, sudjelovali i predstavnici svi partnerskih Univerziteta na projektu iz BiH.

Učesnici na seminaru imali su priliku usavršiti nove vještine i usvojiti nove kompetencijama koje su neophodne za dalji rad, kako u oblasti predškolskog odgoja tako i u okviru projekta.

 

Održan treći metodičko/didaktički seminar u okviru Erasmus+ projekta TEACHER