Održavanje TOT (Training of Trainers) seminara u sklopu Erasmus plus projekta TEACHER – najava

TOT seminar

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.01.2019. god.

 

U sklopu Erasmus + projekta TEACHER 24. i 25. januara 2019. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održat će se TOT (Training of Trainers) seminar. Ovo je četvrti po redu ToT seminar koji se održava u okviru projektnih aktivnosti, a koordinatori ove aktivnosti su predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije. TOT seminar se realizuje u okviru radnog paketa 4 (WP4), i podrazumijeva profesionalno usavršavanje transferzalnih kompetencija nastavnog osoblja i njihovih sposobnosti.


Članovi stručnih timova bh. partnera učesnika u projektu će učestvovati u 5 modula obuke za instruktora (TOT program), nakon čega će se osposobiti za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke.


Više informacija o TOT seminaru.