Info o projektima i programima

 

OPŠTE INFORMACIJE

Erasmus+ program (2014. – 2020.) je najveći program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, te obuhvaća sve evropske i međunarodne programe i inicijative Evropske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) mladih i sport.

Ciljevi vezani za inovacije i  razmjene dobre prakse  programa Erasmus+ provode se kroz Ključnu aktivnost KA2 koja se sastoji od aktivnosti strateških partnerstva, projekata izgradnje kapaciteta, udruživanja znanja, udruživanja sektorskih vještina, te na aktivnosti vezane za IT platforme.

Univerzitet u Tuzli ima mogućnost da učestvuje u raznim međunarodnim obrazovnim programima na način da priprema projektne prijave kao koordinator projekta ili partner u konzorciju. 

Univerzitet se uvijek pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovim programima. Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Tuzli, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta koji ima svoje učesničke identifikacijske informacije.

Validni PIC broj Univerziteta u Tuzli je PIC: 995904045.

NAPOMENA: Ovo je jedini PIC broj koji se koristi prilikom prijavljivanja, bez obzira da li se radi o Rektoratu, fakultetu, akademiji, institutu, centru ili drugoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Tuzli. Korištenje bilo kojeg drugog PIC broja je pogrešno i prvi korak ka nepotrebnoj diskvalifikaciji sa poziva zbog nezadovoljavanja ovog tehničkog kriterija.

U  projektnim  prijedlozima koji se  dostavljaju  u  ime Univerziteta  u Tuzli,  te u svim  projektnim  prijavama  dostavljenim  tokom trajanja poziva  (ključnim finansijskim i pravnim dokumentima  – mandate letter, legal entity form) potpisnik (legal representative) je uvijek Rektor Univerziteta u Tuzli, kao aplikacione ili partnerske institucije (zavisno od uloge UNTZ u projektu).

 

AKTUELNI MEĐUNARODNI PROJEKTI NA UNTZ

 

Program

Broj partnerskog ugovora

Koordinator

Naziv projekta ☒

1. 

ERASMUS +

K-FORCE

573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

University of Novi Sad

Knowledge For Resilient Society , K-FORCE

2. 

ERASMUS+ ABC

574009-EPP-1-IE-EPPKA2-CBHE

University of Haifa

Assisting Better Communication – ABC

3. 

ERASMUS+ QFP

574009-EPP-1-IE-EPPKA2-CBHE-SP-QFP

University of Limerick

Qualification Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum – QFP

4. 

ERASMUS+ INCLUSION

574139-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP

Yerevan State Academy of Fine Arts (YSAFA)

Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning/INCLUSION

5. 

ERASMUS+ TEACHER

574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

University of Travnik

Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina

6. 

ERASMUS+ BESTSDI

574150-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP

University of Zagreb

Western Balkan Academic Education Evaluation and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures

7. 

ERASMUS+ BENEFIT

585716-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt

Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs/BENEFIT

8. 

ERASMUS+ ELEMEND

585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Technologiko Ekpaideftiko Idryima Stereas Elladas-Teiste

Electrical Energy Markets and Engineering Education

9. 

ERASMUS+ HEPMP

585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

University of Belgrade

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP

10. 

ERASMUS+ INTERBA

610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

University of Tirana

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western BAlkans – INTERBA

11. 

ERASMUS+ EU SELF

2019-1-BG01-KA201-062593

New Bulgarian University

Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe – EU-SELF

12. 

ERASMUS+ ECOBIAS

609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

University of Novi Sad

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs – ECOBIAS

13. 

ERASMUS+ VIRAL

609755-EPP-1-2019-1BA-EPPKA2-CBHE-JP (2019-1945/001-001)

University of Banja Luka

VITALISING ICT RELEVANCE IN AGRICULTURAL LEARNING

14. 

ERASMUS+ PARTISH

617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

University of Novi Sad

Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina

15. 

ERASMUS+ ECOBIAS

609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

University of Novi Sad

Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs

16. 

ERASMUS+ SUCCESS

618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

International Burch University

Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability

17. 

ERASMUS+ IqPHARM

618089-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

University of Sarajevo

Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina