Univerzitetska mreža univerziteta iz regije

 

Uvođenjem kreditnog sistema obrazovanja stvaraju se uslovi i mehanizmi za mobilnost studenata i nastavnog osoblja . Upravo u cilju pove ć anja mobilnosti studenata i nastavnog osoblja Univerzitet u Tuzli je zajedno sa Univerzitetima iz Kragujevca (Srbija i Crna Gora), Maribora (Slovenija), Skopja (Makedonija) oformio univerzitetsku mrežu u cilju saradnje koja treba da obuhvati slijede ć e oblasti :

 

• Oblast razmjene studenata i nastavnika u okviru zajedničkih godišnjih programa ,

 

• Oblast organizovanja i sprovođenja zajedničkih istraživačkih projekata i medjusobne razmjene informacija o rezultatima istraživanja ,

 

• Oblast organizovanja i sprovođenja zajedničkih redovnih i poslijediplomskih studija i razmjena iskustava i informacija o programima studija , metodama i didaktičkim postupcima , u posebno dogovorenim oblastima studija i sl .

 

Ovaj ugovor je potpisan 01. maja 2004. godine na Univerzitetu u Mariboru. Potpisivanju ovog ugovora je predhodio workshop koji je organizovan na Univerzitetu u Tuzli 31. 03. 2004. godine, gdje su započete aktivnosti usklađivanja nastavnih planova i programa u oblasti informatike i stranih jezika, a ujedno su dogovorene aktivnosti za usklađivanje nastavnih planova i programa i na ostalim odsjecima. I ostali univerziteti iz regije su pokazali insteresovanje za priključenje i učešće u radu mreže.