Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.10.2020. godine


 

 

Univerzitet u Osijeku, Hrvatska je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2020/21. godine.

Prijaviti se mogu studenti Filozofskog fakulteta.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija dostupno je na: http://www.unios.hr/cooperation-with-partner-countries-in-erasmus-project-2020-1-hr01-ka107-077403/,

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/11/Mobility-flows-within-the-project-2020-1-HR01-KA107-077403.pdf i

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/11/Call-for-applications-partner-staff-and-students-2020-1-HR01-KA107-077403.pdf  (važne informacije na stranici 5).


ROK ZA PRIJAVU JE 25.11.2020. GODINE


Rok za online apliciranje za nominovanog studenta je 08.12.2020. godine*

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (formata 35×45 mm)
3.  Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
8. Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik
9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila:  sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ OSIJEK. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnostiobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata : Studenti.

(*) – Nakon nominovanja studenta od strane Univerziteta u Tuzli, isti je obavezan slijediti online proceduru apliciranja, te sljedeće dokumente poslati Univerzitetu u Osijeku:

1.Application form for student mobility – nominovani student popunjava
2. Student Learning agreement for studies – Potpisani Ugovor o učenju izdaje Ured
3. Erasmus+ Student Nomination form potpisan od strane UNTZ  – Ovaj dokument izdaje Ured
4. Curriculum Vitae (Europass form)
5. Confirmation of the home HEI about the student’s status
6. Proof of citizenship (copy of passport, or certificate of nationality)


Gore navedene dokumente je potrebno skenirati i staviti u jedan .pdf dokument i poslati na email: .


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529


POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.