Stipendije

 

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu Adiyaman, Turska (studenti)novi rok za prijavu je 01.07.2024. godine

Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru 2024/25. na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska (studenti)

Erasmus+ stipendija za zimski semestar akademske 2024/25. godine na Univerzitetu u Granadi, Španija (studenti)

Erasmus+ stipendija u akademskoj 2024/25. i 2025/2026. na Univerzitetu Trakya, Turska (za studente III ciklusa)

Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru 2024/25. na Ondokuz Mayis Univerzitetu, Turska (studenti)

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu u Rigi, Latvija (studenti)

Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru akademske 2024/25. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (studenti)

Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija (osoblje)

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu u Kasselu, Njemačka (studenti)

Obavještenje: Stipendije za časove njemačkog jezika u Bavarskoj u 2024. godini

Obavještenje: Stipendije Vlade Republike Indonezije

Erasmus+ stipendije za ljetni semestar 2023/24. i zimski i ljetni semestar 2024/25. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (akademsko i administrativno osoblje)

Erasmus+ stipendije za ljetni semestar 2023/24. i zimski i ljetni semestar 2024/25. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (studenti)

Erasmus+ stipendija u ljetnom semestru 2023/24. na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska (akademsko i administrativno osoblje)

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2024/25. na Univerzitetu Adiyaman, Turska (studenti)

Obavještenje: Erasmus Mundus stipendije za naš region za Master program Marine & Maritime Intelligent Robotics

Erasmus+ stipendije za akademsko osoblje na Univerzitetu Igdir, Turska (osoblje)

Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Osmaniye Korkut Ata Univerzitetu Turska (osoblje)

Erasmus+ međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Kahramanmaras Istiklal, Turska (osoblje)

Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Philipps-Marburg, Njemačka za učešće na “Međunarodnoj sedmici obuke za osoblje 2024” (osoblje)

Erasmus+ stipendije za zimski semestar 2024/25. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

Erasmus+ stipendije za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (osoblje)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Univerzitetu Igdir, Turska (studenti)

Erasmus+ stipendija za ljetni semester 2023/24. na Univerzitetu Wroclaw, Poljska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, Poljska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Middle East Technical University (METU), Turska (studenti)

Erasmus+ stipendija u ljetnom semestru 2023/24. na Univerzitetu Anadolu, Turska (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2023/24. na Univerzitetu u Kasselu, Njemačka (studenti)

Erasmus+ stipendija u ljetnom semestru 2023/24. na Lokman Hekim Univerzitetu, Turska (studenti) – rok za prijavu još uvijek otvoren: 01.12.2023.g.

Erasmus+ stipendije u zimskom i ljetnom semestru akademske 2023/24. na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

Poziv studentima: Humans of Erasmus – Once Erasmus Always Erasmus

 

 

 

A R H I V A     2022/23     2021/22    2020/21     

 

 

Povratak