Kontakt

 

Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

dr. sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor

E-mail: 

Tel: + 387 (0)35 300 522

 

Viši stručni saradnik

Mirha Mujkanović, prof. engleskog jezika i književnosti, MA

E-mail: 
             iro@untz.ba

Tel: + 387 (0)35 300 534
Fax: + 387 (0)35 300 528
 

Prevodilac

Selma Ćebić Babajić, prof. engleskog jezika i književnosti

E-mail: 
          

Tel: + 387 (0)35 300 526
Tel/fax: + 387 (0)35 300 528

 

Povratak