Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

 Izrada i usvajanje Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli planirana je kroz niz koraka u periodu od 7 mjeseci (april -oktobar 2020.) godine, a sastoji se od pet ključnih faza:

 

Faza I – Priprema za izradu Strategije ( više )

 

Faza II – Izrada i usvajanje strateškog okvira Strategije razvoja UNTZ – od analize do strateškog okvira ( više )

 

Faza III – Izrada i usvajanje operativnog okvira – od strateških ciljeva do konkretnih aktivnosti ( više )

 

Faza IV – Izrada i usvajanje nacrta Startegije razvoja Univerziteta u Tuzli ( više )

 

Faza V – Javna rasprava, usvajanje i objava Strategije ( više )