Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta – Faza II

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

 

Faza II – Izrada i usvajanje strateškog okvira Strategije razvoja UNTZ – od analize do strateškog okvira


Izrada i usvajanje strateškog okvira – od analize do strateških ciljeva – praktično se može tretirati kao jedinstven proces, u kojem je za fazu analize karakteristično uočavanje stvarnih i potencijalnih prednosti određenog izazova (za nauku, istraživanje, nastavu, studijske programe, studente, diseminaciju istraživanja), za fazu SWOT analize prepoznavanje i izoštravanje tih prednosti, za fazu fokusiranja izdvajanje jedinstvenih konkurentskih prednosti i koncentracija na njihovo sudejstvo sa vanjskim prilikama, za fazu kreiranja vizije i misije formulisanje jedinstvene konkurentske pozicije koju Univerzitet u Tuzli  u budućnosti namjerava postići u relevantnom okruženju  realizirajući strateške ciljeve i koristeći razvijene jedinstvene konkurentske prednosti. 

 

Ovaj proces obično ima i „drugu stranu medalje“: uočavanje negativnih trendova i stvarnih problema/izazova sa kojima se Univerzitet u Tuzli suočava (kroz analizu), izdvajanje najvažnijih nedostataka, barijera i ograničenja (kroz SWOT analizu) i prepoznavanje kritičnih slabosti koje mogu ugroziti, usporiti ili onemogućiti razvoj u narednom periodu (kroz strateško fokusiranje). Strategija se ne gradi na slabostima, već na prednostima. Cijeli proces nije rutinski, već stvaralački, pa je nužno osigurati dovoljno vremena za sazrijevanje (inkubacija, iluminacija), interakciju različitih percepcija i postizanje dovoljnog nivoa međusobne suglasnosti zainteresiranih strana (menadžmenta UNTZ, zaposlenih, studenata, roditelja, srednjoškolaca, Skupštine i Vlade TK, poslovne zajednice, partnera, vladinog sektora …).