Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta – Faza IV

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

 

 Faza IV – Izrada i usvajanje nacrta Startegije razvoja Univerziteta u Tuzli

 Izrada i usvajanje Nacrta Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina obuhvata aktivnosti usaglašavanja svih dijelova Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina, objedinjavanje i izradu Nacrta Strategije razvoja UNTZ, a potom i njeno predstavljanje na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, na kojoj nacrt strateškog dokumenta treba biti i usvojen. Nacrt Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli osnova je za naredni korak, odnosno javnu raspravu o strateškom dokumentu i izradu prijedloga Strategije