Proces izrade Strategije razvoja Univerziteta – Faza V

 

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 28.07.2020. godine

 

 

 

Faza V – Javna rasprava, usvajanje i objava Strategije

 Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina ključni je korak o osiguranju transparentnosti procesa, ali i osiguranja vertikalne integracije i uključenosti svih relevantnih aktera na Univerzitetu u Tuzli te dobivanje povratnih informacija za izradu prijedloga Strategije razvoja UNTZ. Naučno nastavna vijeća/Umjetničko-nastavno vijeća fakulteta/ADU Univerziteta u Tuzli, asocijacije studenata fakulteta i ADU Univerziteta u Tuzli te Koordinacioni odbor za izradu strategije razvoja UNTZ, u sklopu javne rasprave, razmatraju nacrt Startegije razvoja UNTZ i dostavljaju prijedloge za eventualne dopune/korekcije dokumenta.

 

Po finalizaciiji javne rasprave, objedinjeni prijedlog Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina razmatra se na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli, po čijem usvajanju strateški dokument poprima svoj konačni oblik.

 

Za potrebe diseminacije i promocije Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina, dokument je neophodno prevesti na engleski jezik, grafički dizajnirati u obje jezične varijante te štampati a potom i distribuirati na način opisan u nastavku dokumenta.

 

Diseminacija i promocija sadržaja Strategije razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina od izuzetnog je značaja za osiguranje prihvaćanja Staretgije razvoja UNTZ kao krovnog strateškog planskog dokumenta razvoja Univerziteta i podizanja svijesti kako zaposlenika Univerziteta tako i drugih aktera o značaju dokumenta za dalji razvoj Univerziteta.