Apsolventski ispitni rokovi akademska 2020/21. godina

 

Akademska 2020/21. godina

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god. – oktobar

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.Tehnički odgoj i informatika
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god. – predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.- klinički predmeti

 

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.- predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god. – klinički predmeti

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god..

 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2020/21. god.