Apsolventski ispitni rokovi za ak. 2022/23. godinu

 

Akademska 2022/23. godina

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

FILOZOFSKI FAKULTET

RRaspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god. – predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god. – klinički predmeti

 

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god. – predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god. – klinički predmeti

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2022/23. god.

 

 

 

A R H I V A    2022/23    2021/22     2020/21 

 

Povratak