Apsolventski ispitni rokovi za akademsku 2021/22. godinu

 

Akademska 2021/22. godina

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god. – novembarski rok

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god. – novembarski rok

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

FILOZOFSKI FAKULTET

RRaspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.- predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.- klinički predmeti

 

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.- predklinički predmeti
Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god. – klinički predmeti

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja apsolventskih ispitnih rokova za ak. 2021/22. god.

 

 

 

A R H I V A     2021/22     2020/21