Ispitni rokovi

 

Ispitni rokovi za akademsku 2023/24. godinu

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god.-6-ak_2023-24_god – studij Ekonomije – 10.6.2024.- korigovani – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – studij Ekonomije – korigovani – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija 

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

Edukacija trenera u sportu

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija 

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god.– II ciklus studija – januarsko-februarski i aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god.– III ciklus studija – januarsko-februarski i aprilski rok

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – januarsko-februarski rok

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god.– III ciklus studija – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija – januarsko-februarski rok

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija – januarsko-februarski rok

 

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija – januarsko-februarski rok

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija – zajednički doktorski studij

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija – januarsko-februarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2023/24. god. – III ciklus studija – zajednički doktorski studij

 

 

 

 

 

A R H I V A       2022/23     2021/22     2020/21