Ispitni rokovi za akademsku 2021/22. godinu

 

Ispitni rokovi za akademsku 2021/22 godinu

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – januarsko-februarski rok

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god.

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god.

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. — aprilski rok

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god.

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – januarsko-februarski rok

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – septembarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – januarsko-februarski rok

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god.

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – I ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – Geografija – I ciklus studija – korigovani

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – II ciklus studija

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god.– III ciklus studija

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – aprilski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – januarsko-februarski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – junsko-julski rok

Raspored održavanja ispita za ak. 2021/22. god. – septembarski rok

 

 

A R H I V A       2021/22     2020/21      2019/20