Raspored predavanja i vježbi

 

Akademska 2023/24. godina

 

RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći link.

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god.  – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

 EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god.– zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

 FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

Edukacija trenera u sportu

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija 

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

RASPOREDI KLINIČKOG STAŽA ZA PERIOD MART-AVGUST 2024. GODINE

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija


Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II cikluls studija

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

 

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  III ciklus studija

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – III ciklus studija

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar –  I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar –  III ciklus studija

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – ljetni semestar – III ciklus studija – zajednički doktorski studij

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2023/24. god.– zimski semestar – III ciklus studija

 

 

 

 A R H I V A    2022/23    2021/22    2020/21