Raspored predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god.

 

Akademska 2021/22. godina

 

RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći link.

 

 
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 
 
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar 

 EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – III ciklus studija


 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 
 
FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar
 

 


 FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 

Edukacija trenera u sportu

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar- I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – III ciklusMAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – III ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – I ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – II ciklus studija

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – II ciklus
 


PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – III ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar – III ciklus


 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar – III ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar
 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET


Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2021/22. god. – zimski semestar

 

 

 A R H I V A    2020/21   2019/20     2018/19     2017/18