Raspored predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god.

 

Akademska 2022/23. godina

 

RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći link.

 

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

 EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – II ciklus studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – III ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – I ciklus

 

 

 FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

Edukacija trenera u sportu

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar– I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – III ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – III ciklus

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opći studij medicine

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

OGLASI 1.-8. RASPOREDI KLINIČKOG STAŽA ZA PERIOD MART-AVGUST 2023. GODINE

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

Odsjek zdravstvenih studija

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – III ciklus

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar– I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar – III ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – II ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – III ciklus

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – I ciklus

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar – II ciklus

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2022/23. god. – zimski semestar

 

 

 

 A R H I V A    2022/23     2021/22    2020/21