Raspored predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god.

 

 

RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći link.

 

 
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 
 
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 

 EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

 Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 
Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god.– zimski semestar

 

 
FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god.  – zimski semestar

 

 FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestarMAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opšti smjer
Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar
 


PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god.– zimski semestar


 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar


 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2020/21. god. – zimski semestar

 

 

 A R H I V A    2021/22    2020/21   2019/20     2018/19     2017/18