Studentske asocijacije

 

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli
Facebook: https://www.facebook.com/SPUT.UNTZ

Studentsko vijeće Ekonomskog fakulteta
Facebook: https://www.facebook.com/svef.tuzla/

Studentsko vijeće Fakulteta elektrotehnike
Facebook: https://www.facebook.com/USFET

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta
Facebook: https://www.facebook.com/svMEDICUS/

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta
Facebook: https://www.facebook.com/legistz


Studentsko vijeće Tehnološkog fakulteta
Facebook: https://www.facebook.com/svtf.untz