Studentske službe

 

Kontakt podaci zaposlenika studentskih službi Univerziteta u Tuzli

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Sabina Mujović, viši referent

Tel.: 00 387 (0)35 278 535

E-mail: sabina.mujovic@untz.ba

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Izen Hajdarević, viši referent

Tel.: 00 387 (0)35 320 679

E-mail: izen.hajdarevic@untz.ba

EKONOMSKI FAKULTET

Jasmina Delić, viši referent
Jasna Mujić, referent
Nermina Avdić, referent

Tel.: 00 387 (0)35 320 825, 320 823, 320 834

E-mail: jasmina.delic@untz.ba jasna.mujic@untz.ba
nermina.avdic@untz.ba

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Lejla Džaferagić, referent
Sead Halilović, referent

Tel.: 00 387 (0)35 259 631

E-mail: lejla.dzaferagic@untz.ba
sead.halilovic@untz.ba

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Sabina Mujović, viši referent

Tel.: 00 387 (0)35 278 535

E-mail: sabina.mujovic@untz.ba

FARMACEUTSKI FAKULTET

Subhija Hodžić, viši referent
Biljana Batas, referent

Tel: 00 387 (0)35 320 998, 320 999

E-mail: subhija.hodzic@untz.ba
biljana.batas@untz.ba

FILOZOFSKI FAKULTET

Ifeta Rožnjaković, viši referent
Melisa Kunosić, referent
Meliha Mandžo, referent


Tel.: 00 387 (0)35 306 342

E-mail: ifeta.roznjakovic@untz.ba
melisa.kunosic@untz.ba
meliha.mandzo@untz.ba

MAŠINSKI FAKULTET

Amela Damadžić, viši referent

Tel: 00 387 (0)35 320 924

E-mail: amela.damadzic@untz.ba

MEDICINSKI FAKULTET

Šeila Stević, viši referent
Begzada Alihodžić, referent
Ramiza Kofrc, referent
Čamdžić Mevla, referent


Tel.: 00 387 (0)35 320 625, Fax.: 320 609

E-mail: seila.stevic@untz.ba
begzada.alihodzic@untz.ba
ramiza.kofrc@untz.ba
mevla.camdzic@untz.ba

PRAVNI FAKULTET

Almira Mujezinović, viši referent

Tel.: 00 387 (0)35 250 658 centrala

E-mail: almira.mujezinovic@untz.ba

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Amira Bajraktarević, viši referent
Nedima Dudić, referent


Tel.: 00 387 (0)35 320 864

E-mail: amira.bajraktarevic@untz.ba
nedima.dudic@untz.ba

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Jasenka Mujkić, viši referent


Tel.: 00 387 (0)35 320 560, 320 561

E-mail: jasenka.mujkic@untz.ba

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Mirsad Goletić, viši referent
Faruk Hadžimustafić, referent

Tel.: 00387 (0)35 320 746

E-mail: mirsad.goletic@untz.ba
faruk.hadzimustafic@untz.ba