OBAVIJESTI

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2021/22. godini

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA IV UPISNI ROK

 

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 08. 10. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se 09. 10. 2021. godine.

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA IV UPISNI ROK

 

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 05. 10. 2021. godine. Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 08. 10. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se 09. 10. 2021. godine.

 

 

ČETVRTI UPISNI ROK ZA POPUNU SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA /STUDIJSKIM PROGRAMIMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.10.2021. god.

 

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

Konačna rang- lista objavit će se 29. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

 

 

OBAVIJEST


Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala, da će moći od utorka, 28.09.2021. godine iste kupiti pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu i u Skriparnici na Filozofskom fakultetu.

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA III UPISNI ROK

 

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 24. 09. 2021. godine. Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

 

TREĆI UPISNI ROK ZA POPUNU SLOBODNIH MJESTA DO ODOBRENOG BROJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA /AKADEMIJI /STUDIJSKIM PROGRAMIMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.09.2021. god.

 

 

OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi:

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Za fakultete Univerziteta u Tuzli: Konačna rang lista kandidata objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine. 

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA II UPISNI ROK

 

Privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2021. godine; a konačna rang-lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang-liste, odnosno 13. 09. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 17. 09. 2021. godine.

 

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA DRUGI UPISNI ROK O LOKACIJAMA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

Prijemni ispit će se održati dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na: Akademiju dramskih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Rudarsko geološko – građevinski fakultet, Tehnološki fakultet, da će se prijemni ispit održati u prostorijama gore navedenih fakulteta.

 

 

OBAVIJEST O BROJU SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, na studijske programe na kojima je ostao broj slobodnih mjesta po okončanju prvog upisnog roka.

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta u Tuzli: Konačna 13.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 22.07.2021. godine. 
Za Akademiju dramskih umjetnosti: Konačna rang-lista  kandidata objavit će se 14. 07. 2021. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 07. do 22. 07. 2021. godine. 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA AKADEMSKU 2021/22. GODINU I CIKLUS STUDIJA I UPISNI ROK


Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 07.07.2021. godine, a konačna 13.07.2021. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 22.07.2021. godine.

 

 

OKONČAN PRIJEMNI ISPIT NA UNIVERZITETU U TUZLI 


Na Univerzitetu u Tuzli se okončao prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranom prvog i drugog ciklusa studija na fakultete / Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prijemni ispit se završio uspješno, u skladu sa utvrđenim precedurama i pravilima. Broj prijavljenih kandidata na I upisnom roku je 1581.

 

 

SPISKOVI KANDIDATA SA LOKACIJOM POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati u utorak, 06.07.2021. godine u 10,00 sati. Spiskove kandidata sa tačnom lokacijom polaganja prijemnog ispita koji su aplicirali za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, na fakultete / Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, možete pogledati u nastavku…

 

 

LOKACIJE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Prijemni ispit će se održati dana 06. 07. 2021. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na: Akademiju dramskih umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Rudarsko geološko – građevinski fakultet, Tehnološki fakultet, da će se prijemni ispit održati u prostorijama gore navedenih fakulteta.

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2021. god.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

 

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

 

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22.godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora dana 18.10.2021. god.

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 07.09.2021. god.

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI - ZNANJE I KVALITET NEMAJU KONKURENCIJU

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA

Univerzitet u Tuzli obavještava zainteresovane kandidate da će Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22 godini biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u ponedeljak, 21.06.2021. godine, kada će početi i podnošenje prijava na Konkurs. Dobro došli na Univerzitet u Tuzli!

 

Promocija Univerziteta u Tuzli budućim studentima

Buduće studente, o planovima Univerziteta u Tuzli za narednu akademsku godinu, upoznao je prof. dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu i studentska pitanja.

 

 

Promocija Prirodno-matematičkog fakulteta budućim studentima

O mogućnostima koje nudi Prirodno-matematički fakultet budućim brucošima u emisiji Jutarnji program RTV TK govorili su prof. dr. Vedad Pašić, dekan i prof. dr. Mersiha Suljkanović.

 

 

Studentski centar budućim studentima nudi svoje kapacitete


Sve o Studentskom centru, smještaju, ishrani, kapacitetima koje nudi, prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTV TK, govorio je direktor Jusuf Džihanović.

 

Vannastavne aktivnosti za buduće studente

U emisiji Jutarnji program RTV TK, na pitanja kako su studenti organizovani i koje vannastavne, sportsko – kulturne aktivnosti mogu upražnjavati, odgovor su dali Amila Omersoftić, predsjednica Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Alan Alagić, sekretar Centra za sport Univerziteta u Tuzli.

 

 

Promocija Ekonomskog fakulteta budućim studentima

U Jutarnjem programu RTV TK, dana 03.06.2021. god., gostovale su prof.dr. Meldina Kokorivić Jukan, dekanica Ekonomskog fakulteta i dr.sci. Amra Gadžo, docent, prodekanica za nastavu i upoznale buduće studente sa mogućnostima prilikom upisa na Ekonomski fakultet i dale odgovore na pitanja zašto upisati ovaj Fakultet.

 

 

USPJEŠNO REALIZOVANA “VIRTUELNA POSJETA UNIVERZITETU U TUZLI”
Upiši i ti Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju

Univerzitet u Tuzli, u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine, uspješno je realizovao prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente. Događaji su praćeni putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

 

Promocija Medicinskog fakulteta budućim studentima

Prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTVTK, prof.dr. Selmira Brkić, dekanesa Medicinskog fakulteta, prof.dr. Azra Kurtić, prodekanica za predkliničku nastavu i studentska pitanja i dr. sci. Melisa Lelić, doc., prodekanica za nastavu i studentska pitanja govorile su o studiranju, prijemnom ispitu, praktičnom radu, saradnji sa profesorima i mogućnostima napredovanja na Medicinskom fakultetu.

 

Promocija Akademije dramskih umjetnosti budućim studentima

Akademija dramskih umjetnosti jedina je umjetnička akademija Univerziteta u Tuzli. Na Akademiji je primjenjen bijenalni način upisa. Ove godine prvu godinu studija upisuju budući producenti.

 

 

 

VIRTUELNA POSJETA UNIVERZITETU U TUZLI
Upiši i ti Univerzitet u Tuzli, znanje i kvalitet nemaju konkurenciju

Univerzitet u Tuzli će u periodu od 26.5.2021. godine do 4.6.2021. godine organizovati prenos uživo (live stream) promociju fakulteta/Akademije „Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli“ za sve buduće studentice i studente.
Događaje možete pratiti putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli.

 

Promocija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta budućim studentima

Zašto upisati Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i koje mogućnosti pruža budućim studentima Fakultet koji je prepoznatljiv u regionu i šire, u emisiji Jutarnji program RTV TK, govore prof. dr. Mirela Duranović i prof. dr. Lejla Kuralić Čišić.

 

Promocija Farmaceutskog fakulteta budućim studentima

Za sve maturante koji se pitaju šta dalje, predlažemo da pogledaju šta kažu prof. dr. Adaleta Softić, dekanesa i prof. dr. Nahida Srabović, prodekanica za nastavu i studentska pitanja Farmaceutskog fakulteta.

 

 

Promocija Pravnog fakulteta budućim studentima

Šta će sačinjavati prijemni ispit pogledajte u video prilogu. Prof. dr. Dženeta Omerdić i dr. sci. Ervina Halilović, doc. prezentirali su sve prednosti i mogućnosti koje pruža Pravni fakultet budućim brucošima.

 

 

Promocija Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta budućim studentima

Pogledajte šta kazu o studijskim programima, upisu i mogućnostima zaposlenja koje pruža Rudarsko geološko – građevinski fakultet u emisiji “Jutarnji program” RTV TK prof. dr. Kemal Gutić, dekan i prof. dr. Nedim Suljić, prodekan za naučno – istraživački rad.

 

Promocija Tehnološkog fakulteta budućim studentima

Prilikom gostovanja na RTV TK-a dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr. Sead Ćatić i prodekanica za nastavu i studentska pitanja dr. sci. Indira Šestan govorili su o kadrovskim i infrastrukturalnim kapacitetima, studijskim programima i drugim mogućnostima koje mogu ponuditi budućim brucošima.

 

Promocija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport budućim studentima

O spoju teorije i prakse, učenja na daljinu, istraživanjima i drugim mogućnostima koje potencijalnim brucošima nudi Fakultet za tjelesni odgoj i sport, u video prilogu emisije “Jutarnji program” RTV TK, govore prof. dr. Vlatko Šeparović, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i prof. dr. Tarik Huremović, voditelj Centra za istaživanje u sportu ovog fakulteta.

 

Promocija Mašinskog fakulteta budućim studentima

Šta to može ponuditi Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli budućim studentima pogledajte u video prilogu emisije RTV TK “Jutarnji program”.  Gosti emisije bili su prof. dr. Slađan Lovrić, prodekan za nastavu i studentska pitanja i prof. dr. Indira Buljubašić, prodekanica za naučno – istraživački rad.

 

Promocija Filozofskog fakulteta budućim studentima

U utorak, 18.05.2021. godine, u Jutarnjem programu RTV TK gostovao je doc. dr. Gabriel Pinkas, prodekan za naučno-istraživački rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

 

 

Promocija Fakulteta elektrotehnike budućim studentima u Jutarnjem programu RTV TK

Promocija Fakulteta elektrotehnike u Jutarnjem programu RTV TK već postaje tradicionalna pred početak upisa studenata u novu akademsku godinu. U ponedeljak, 17.05.2021. godine, u Jutarnjem programu gostovala je prof. dr. Nerdina Mehinović, dekanesa Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

 

 

Povratak