INFO UREDI FAKULTETA / AKADEMIJE

 

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2022/23. godini

 

Univerzitet u Tuzli - INFO URED FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

INFO URED FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport je “otvorio kancelariju” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu.

 

 

Univerzitet u Tuzli - INFO URED PRAVNOG FAKULTETA

INFO URED PRAVNOG FAKULTETA

 

Pravni fakultet je “otvorio ured” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog radnog dana u uredu broj 15 prodekana za nastavu i studentska pitanja dr. sci Ervina Halilović, doc., možete dobiti potrebne informacije ili na broj telefona 035 320 926.

 

 

Univerzitet u Tuzli - INFO URED MAŠINSKOG FAKULTETA

INFO URED MAŠINSKOG FAKULTETA

 

Mašinski fakultet je”otvorio ured” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog radnog dana u uredu broj 8 prodekana za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Slađana Lovrića možete dobiti potrebne informacije ili na broj telefona 035 320 926.

 

 

Univerzitet u Tuzli - INFO URED AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTIINFO URED AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI

 

Akademija dramskih umjetnosti je “otvorila ured” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog radnog dana u uredu prodekana za nastavu i studentska pitanja dr. sci. Damira Mahmutovića, doc., možete dobiti potrebne informacije ili na brojeve telefona 035 277 690; 061 052 158.

 

 

Univerzitet u Tuzli - INFO URED PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

INFO URED PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

Prirodno-matematički fakultet je “otvorio ured” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog radnog dana od 09:00 do 11:00 sati u kancelariji broj 20 možete dobiti potrebne informacije ili na broj telefona 035 320 866; 035 320 860.

 

 

INFO URED FILOZOFSKOG FAKULTETA


Filozofski fakultet je “otvorio kancelariju” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog radnog dana od 12:00 do 14:00 sati u kancelariji broj 36 možete dobiti potrebne informacije ili na broj telefona 035 306 340.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Info ured Ekonomskog fakuleta

INFO URED EKONOMSKOG FAKULTETA

 

Ekonomski fakultet je “otvorio Info ured” za sve zainteresovane koji žele da dobiju potrebne informacije koje se odnose na upis u novu akademsku 2022/23. godinu. Svakog utorka u periodu od 10:00 do 12:00 sati u kancelariji prodekana za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Alme Muratović možete dobiti potrebne informacije ili na broj telefona 061 640 939.