PREDSTAVLJANJE FAKULTETA / AKADEMIJE NA RTV TK

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2022/23. godini

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - prof.dr. Vesna Bratovčić

Upis u novu akademsku godinu na Univerzitetu u Tuzli


Kakva je upisna politika, plan Univerziteta, realna očekivanja, kada će biti okončan plan upisa, koje su novine ove godine, u kojoj mjeri su fakulteti i Akademija inovirali studijske programe, samo su neka od pitanja na koje je ogovore dala prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuunuverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - STUDENTSKI CENTAR

Predstavljamo Studentski centar Univerziteta u Tuzli

 

Zadnjih 20-ak dana radili smo promociju fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Osim studijskih programa, u sklopu Univerziteta u Tuzli su i druge organizacione jedinice, a jedna od njih je i Studentski centar. Razgovarali smo sa direktorom Studentskog centra Jusufom Džihanovićem, dipl. oec.

 

 

Univerziet u Tuzli - RTV TK - Centar za sport i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli

Predstavili smo rad Centra za sport i Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli

 

Prošle sedmice završili smo sa prezentacijom fakulteta/akademije na Univerzitetu u Tuzli. Danas smo predstavili rad Centra za sport i Studentskog parlamenta. Gosti su Alan Alagić, sekretar Centra za sport i Amra Šehić, predsjednica Studenskog vijeća Pravnog fakulteta.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Za buduće studente: Gostovanje PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

Danas smo u Jutarnjem programu RTV TK predstavili Prirodno-matematički fakultet. Gosti su bili prof.dr Vedad Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Maid Plakalović, student sa odsjeka hemija i alumnistica Šejla Hadžić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - EKONOMSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo EKONOMSKI FAKULTET

 

Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - MEDICINSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo MEDICINSKI FAKULTET

 

U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas u okviru Jutarnjeg programa RTV TK potencijalnim studentima predstavljen je Medicinski fakultet.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTIZa buduće studente: Gostovanje AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI

 

Dr. sci. Jasmina Čelebić, dekanica Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli i mr.sci. Damir Altumbabić, prodekan za umjetničko-istraživački rad na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli govorili su o prednostima, mogućnostima i načinu upisa studija koji nudi dva programska usmjerenja, glumu i produkciju.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - EDUKACIJSKO - REHABILITIACIJSKI FAKULTET

Za buduće studente: Gostovanje EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa razvojnim teškoćama, teškoćama u komunikaciji i teškoćama u socijalnoj integraciji. U temi jutra danas potencijalnim studentima predstavljamo upravo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Naše gošće bile su prof.dr. Mirela Duranović, prof.dr. Lejla Kuralić – Ćišić i uspjesna alumnistica dr.sci. Jasmina Klebić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTVTK - FARMACEUTSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo FARMACEUTSKI FAKULTET


U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas u okviru Jutarnjeg programa RTV TK -a potencijalnim studentima predstavili su Faramceutski fakultet prof. dr. Adaleta Softić, dekanica, prof. dr. Nahida Srabović, prodekan za nastavu i studentska pitanja i uspješni alumnista ovog fakulteta Semir Mujezinović.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - PRAVNI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo PRAVNI FAKULTET

 

U okviru Jutarnjeg programa RTV TK predstavljen je Pravni fakultet. Sve potrebne informacije potencijalmin studentima dali su prof.dr. Ervina Halilović, prodekan za nastavu i studentska pitanja Lejla Mašić, student i Lejla Brkić Husić uspješna alumnistica ovog fakulteta.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK - TEHNOLOŠKI FAKULTET

Za buduće studente: Gostovanje TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

 

Koje su prednosti upisa Tehnološkog fakulteta UNTZ, kakvi su uslovi školovanja, koji su studijski odsjeci i kakve su prilike za zapošljavanje nakon završetka strudija razgovarali smo sa dr.sc. Seadom Ćatićem, dekanom Tehnološkog fakulteta UNTZ i Indira Šestan, prodekanica za nastavu na Tehnološkom fakultetu UNTZ.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK- RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas smo potencijalnim studentima predstavili Rudarsko-građevinsko geodeski fakultet. Sve potrebne informacije potencijalnim studentima dali su: prof.dr. Kemal Gutić, dekan i Damir Peštalić,alumnist .

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK- FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Za buduće studente: Gostovanje FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli danas smo potencijalnim studentima predstavili Fakultet za tjelesni odgoj i sport. Gosti jutarnjeg programa bili su prof.dr. Muris Đug i prodekan za naučno-istraživački rad Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i prof.dr. Dževad Džibrić, voditelj doktorskog studija i alumnist Mirsad Terzić.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK- MAŠINSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo MAŠINSKI FAKULTET

 

U okviru Jutarnjeg programa RTV TK predstavljen je Mašinski fakultet. Sve potrebne informacije potencijalnim studentima dali su: prof.dr. Indira Buljubašić, prodekan za naučno-istraživački rad, Omer Vajzović, student i Lejla Korajac, uspješni alumnist ovog fakulteta.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK- FILOZOFSKI FAKULTET

Za buduće studente: Predstavljamo FILOZOFSKI FAKULTET

 

U jutarnjem programu RTV TK nastavljamo sa predstavljanjem fakulteta/akademija Univerziteta u Tuzli. Ovog jutra predstavili smo vam Filozofski fakultet. Naši gosti bili su dekanesa Nihada Delibegović Džanić, prodekan za naučnoistraživački rad Gabriel Pinkas i alumnist Andrej Simić, doktorant na Univerzitetu u Milanu i alumnist Goran Pejić, senior direktor u Virgin Pulsu.

 

 

Univerzitet u Tuzli - RTV TK- FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Za buduće studente: Gostovanje FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE

 

Od danas u Jutarnjem programu RTV TK predstavljaćemo fakultete/akademiju na Univerzitetu u Tuzli. Ovog jutra predstavili smo Fakultet elektrotehnike u Tuzli sa Stoga Nerdinom Mehinović, dekanicom Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Emirom Meškovićem, prodekanu za nastavu 

 

 

 

Povratak