OBAVIJESTI

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2023/24. godini

 

 

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, III upisni rok

 

Konačne rang-liste bit će objavljene u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 26. 09. 2023. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se do 27. do 30.09. 2023. godine.

 

 

 

OBAVIJEST

 

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala, da će moći od utorka, 26.09.2023. godine iste kupiti pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu i u Skriparnici na Medicinskom fakultetu.

 

 

PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2023/24. GODINI

 

Univerzitet u Tuzli objavio je Privremenu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2022/23. godinu.

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, III upisni rok

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni do 22.09.2023. godine. Konačne rang-liste bit će objavljene u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 26. 09. 2023. godine. Upis primljenih kandidata obavit će se do 27. do 30.09. 2023. godine.

 

 

UNIVERZITET U TUZLI - OBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINUOBAVIJEST O ORGANIZACIJI TREĆEG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

 

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4699-1-9/23 od 15. 09. 2023. godine, objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2023. godine, na fakultetima/Akademiji/ studijskim programima kako slijedi…

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni do 06.09.2023. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije i web stranici Univerziteta (pod šifrom koju su kandidati dobili prilikom pristupanja prijemnom ispitu) u roku utvrđenom Konkursom. Konačne rang-liste bit će objavljene u utorak, 12.09.2023. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 13.09. do 22.09.2023. godine.

 

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/2024. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 04.09.2023. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

 

 

 

UNIVERZITET U TUZLI - OBAVIJEST O ORGANIZACIJI DRUGOG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINUOBAVIJEST O ORGANIZACIJI DRUGOG UPISNOG ROKA U AKADEMSKU 2023/24. GODINU

 

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini, na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta (na teret budžeta, samofinansirajući studij i vanredni studij), te broj slobodnih mjesta na koja kandidati koji su rangirani po Konačnim rang listama nisu izvršili upis na fakultete/Akademiju u periodu prvog upisnog roka, utvrđenog Konkursom.

 

 

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

 

Konačne rang liste bit će objavljene u srijedu, 12.07.2023. godine na oglasnim pločama fakulteta /Akademije i web stranici Univerziteta (pod šifrom koju su kandidati dobili prilikom pristupanja prijemnom ispitu) u roku utvrđenom Konkursom. Upis primljenih kandidata obavit će se od 14.07. do 20.07.2023. godine.

 

 

 

OBAVJEŠTENJE
 
Obavještavaju se kandidati koji su stekli uslove za upis na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli da će se upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademsku 2023/24. godinu obaviti od 14.07. – 20.07.2023. godine. Upisne materijale kandidati će moći nabaviti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 14.07.  do 20.07.2023. godine kako slijedI…

 

 

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUSPRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni do 05.07.2023. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije i web stranici Univerziteta (pod šifrom koju su kandidati dobili prilikom pristupanja prijemnom ispitu) u roku utvrđenom Konkursom. Konačne rang-liste bit će objavljene u srijedu, 12.07.2023. godine, a upis primljenih kandidata obavit će se od 14.07. do 20.07.2023. godine.

 

NA UNIVERZITETU U TUZLI ZAVRŠEN PRIJEMNI ISPIT

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima /Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini.

 

Univerzitet u Tuzli - UNTZ TALKS - Predstavljanje Filozofskog fakultetaFILOZOFSKI FAKULTET uzeo učešće na UNTZ TALKS sesijama (VIDEO)

 

Za naše srednjoškolce govorili su: doc. dr. Gabriel Pinkas, studentica Maida Šljivić i alumnistkinja Alma Tihić.

 

 

 

Univerzitet u Tuzli - UNTZ TALKS - Predstavljanje Prirodno-matematičkog fakultetaPredstavljanje PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA na UNTZ TALKS sesijama (VIDEO)

 

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo Prirodno-matematički fakultet u Tuzli. Govornici UNTZ TALKS sesije bili su: dr. Elvira Hadziahmetović Jurida, vanredna profesorica i Nedim Kukuruzović, apsolvent, i naše uspješne alumnistkinje Amela Jusufović i Naida Balvanović. Pogledajte koje su posebnosti ovog fakulteta.

 

 

VAŽNA INFORMACIJA ZA KANDIDATE KOJI APLICIRAJU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU NA SVA TRI CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

Obavještavaju se svi kandidati s područja Federacije Bosne i Hercegovine koji prilikom prijave na Konkurs za upis studenata u prvu godinu na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini iz opravdanih razloga nisu mogli iz matičnih ureda svojih gradskih/općinskih službi obezbjediti Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci mogu dostaviti prijavu na Konkurs bez istih ili priložiti navedene dokumente i starije od 6 mjeseci.

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 21.06.2023. god.

PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

 

UNTZ LOGO naslovnica

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine (Prečišćeni tekst) 
Odluku broj: 04-2792-1-1/23 donio je Upravni odbor na sjednici održanoj 16.05.2023. god.

PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.05.2021. godine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.06.2021. godine

Zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Univerzitet u Tuzli - Održana manifestacija "UNTZ ZA SREDNJOŠKOLCE" u Kampusu Univerziteta u TuzliOdržana manifestacija “UNTZ ZA SREDNJOŠKOLCE” u Kampusu Univerziteta u Tuzli

 

Dana, 17.05.2023. god., u Kampusu Univerziteta u Tuzli održana je manifestacija “UNTZ za srednjoškolce”. Učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola imali su priliku učestvovati u raznim sportskim i zabavno-umjetničkim aktivnostima koje smo za njih pripremili s ciljem zajedničkog povezivanja i druženja.

 

 

UNTZ ZA SREDNJOŠKOLCENajava manifestacije: “UNTZ ZA SREDNJOŠKOLCE”

 

Univerzitet u Tuzli organizuje manifestaciju „UNTZ za srednjoškolce“ sa ciljem da pri završetku školske godine okupi učenike završnih razreda srednjih škola na jednom mjestu, i da im kroz sportsko i kulturno zabavne aktivnosti omogući da na inovativan, zabavan način provedu još jedan zajednički dan koji će upotpuniti sjećanja na srednjoškolske dane. Mjesto održavanja: Kampus Univerziteta u Tuzli Srijeda, 17.05.2023. godine, od 10:00 do 14:00 sati.

 

 

Najava manifestacije: "UNTZ za srednjoškolce"Najava manifestacije: “UNTZ za srednjoškolce”

 

Univerzitet u Tuzli, dana 11.05.2023. god., održao je konferenciju za novinare, povodom organizovanja manifestacije „Univerzitet u Tuzli za srednjoškolce”.

 

 

 

Počele aktivnosti koje se provode u okviru upisne politike Univerziteta u Tuzli „Retroperspektiva Univerziteta u Tuzli“ za buduće studente

 

Stalno otvorena postavka Univerziteta u Tuzli pod nazivom „Univerzitet u Tuzli Retroperspektiva“ nudi učenicima završnih razreda srednjih škola, ali i ostalim zainteresovanim građanima, informacije o bogatoj prošlosti i budućem radu Univerziteta.

 

 

UNTZ TALKSUNTZ-TALKS

 

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresovane srednjoškolce  na UNTZ TALKS, sesije inspirativnih govora uspješnih alumnista svakog fakulteta/akademije na Univerzitetu u Tuzli, današnjih stručnjaka iz mnogih sfera, koji će s vama podijeliti svoje putanje do uspjeha, od studiranja na našim fakultetima do danas. Dolaskom na predavanje o određenom fakultetu imat ćete priliku posjetiti te fakultete kao i njihove laboratorije te uraditi nešto praktično.

 

 

Univerzitet u Tuzli suorganizator XIV festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine

Univerzitet u Tuzli suorganizator XIV festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine

 

Dana 6.5.2023. godine u Univerzitetskoj dvorani održan je XIV festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza tehničke kulture Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Tuzli. Fakulteti/Akademija na ovom događaju su prezentirali svoje studijske programe i druge informacije koje su se odnosile na upis na Univerzitet u Tuzli.

 

 

ALUMNISTI UNIVERZITETA U TUZLIZAŠTO UPISATI UNIVERZITET U TUZLI, SELMA IKANOVIĆ USPJEŠNA ALUMNISTICA

 

Sa zadovoljstvom predstavljamo zainteresovanim srednjoškolcima ALUMNISTE UNIVERZITETA U TUZLI. Iz inspirativnih govora uspješnih alumnista imati ćete priliku upoznati uspješne alumniste fakulteta/Akademije na Univerzitetu u Tuzli, današnje stručnjake iz mnogih sfera, koji će s vama podijeliti svoje putanje do uspjeha, od studiranja na našim fakultetima do danas.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnikePREDSTAVLJANJE FAKULTETA / AKADEMIJE NA RTVTK

 

U jutarnjem programu RTV TK predstavljaćemo fakultete/Akademiju na Univerzitetu u Tuzli.  Cilj ovih gostovanja je prezentacija studijskih programa učenicima završnih razreda srednjih škola ali i njihovim roditeljima kako bi im pomogli pri odabiru.

 

 

Povratak