PREDSTAVLJANJE FAKULTETA / AKADEMIJE NA RTVTK

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Prirodno-matematičkog fakultetaZa buduće studente: Predstavljanje PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

O fakultetu, studijskim programima, izazovima kao i mogućnostima koje nudi ovaj Fakultet više u videu govori prof. dr. Vedad Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Ekonomskog fakultetaZa buduće studente: Predstavljanje EKONOMSKOG FAKULTETA

 

Izbor upisa fakulteta je veoma važna odluka, kako bi olakšali budućim brucošima, Ekonomski fakultet predstavili su prof. dr. Bahrija Umihanić i Ena Kusturica alumnistica ovog fakulteta.

 

 

Za buduće studente: Gostovanje STUDENTSKOG CENTRAUnvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Studentskog centra


Sastavni dio studentskog života predstavlja boravak u studentskom domu. Kako na Univerzitetu u Tuzli studira veliki broj studenata iz drugih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona ali i drugih kantona i zemalja, popunjenost kapaciteta je velika s obzirom da je ovo najpristupačniji i najbolji vid smještaja upravo za studentsku populaciju.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Centra za sportZa buduće studente: Predstavljanje CENTRA ZA SPORT, KULTURU I UMJETNOST

 

Pored formalnog obrazovanja Univerzitet u Tuzli budućim brucošima omogućava i široku lepezu vannastavnih aktivnosti. Više o tome u videu govori Alan Alagić, sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Medicinskog fakultetaZa buduće studente: Predstavljanje MEDICINSKOG FAKULTETA

 

U videu mnogo korisnih informacija za buduće studente Medicinskog fakulteta prezentirali su dr. sci. Melisa Lelić, doc., prodekanica za nastavu i studentska pitanja i prof. dr. Fatima Numanović , voditeljica II ciklusa studija.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Akademije dramskih umjetnostiZa buduće studente: Gostovanje AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI

 

Uspješni alumnista Akademije Adnan Rešić govori u videu zašto je upisao Akademiju i pozvao sve da ne odustaju od svojih snova, posebice ako žele studirati na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.
Više informacija o Akademiji dramskih umjetnosti i načinu upisa govorili su prof. dr. Damir Altumbabić i prof. dr. Zoran Pavljašević.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Za buduće studente: Predstavljanje EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji Bosni i Hercegovini na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa razvojnim poteškoćama, teškoćama u komunikaciji, teškoćama u socijalnoj integraciji. Danas predstavljamo upravo ovaj fakultet.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Farmaceutskog fakultetaZa buduće studente: Predstavljamo FARMACEUTSKI FAKULTET

 

U nastavku jutarnjeg programa, predstavljamo Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli koji egzistira od akademske 2004/05. godine. Osnovne djelatnosti ovog fakulteta su: naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realizuju se kroz integrisani prvi i drugi ciklus i doktorski studij.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - PredstavljanjeZa buduće studente: Gostovanje FILOZOFSKOG FAKULTETA

 

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli profilirao se kao prepoznatljiv regionalni centar kvalitetnih akademskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Profesori i saradnici na ovom fakultetu imaju jedan cilj, a to je da buduće studente provedu kroz nauku onako kako je to uobičajeno na svim naprednim fakultetima i univerzitetima.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Pravnog fakultetaZa buduće studente: Predstavljanje PRAVNOG FAKULTETA

 

U jutarnjem programu, kao što ste vidjeli već i ranije, nastavljamo sa prezentacijom fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sportZa buduće studente: Gostovanje FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

O spoju teorije i prakse, učenju na daljinu, istraživanjima i drugim mogućnostima koje potencijalnim brucošima nudi Fakultet za tjelesni odgoj i sport, razgovarali smo sa prof.dr. Murisom Đugom, prodekanom za NIR, studenticom Stefani Krešić i Đuricom Žarković, alumnnistom fakulteta.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Tehnološkog fakultetaZa buduće studente: Gostovanje TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

 

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli je savremena visokoškolska ustanova poznata i prepoznatljiva po nastavnim i naučnoistraživačkim dostignućima svojih nastavnika, saradnika i studenata, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u bližem i širem okruženju.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Rudarsko-geološko-građevinskog fakultetaZa buduće studente: Predstavljamo RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

U okviru predstavljanja fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, predstavili smo potencijalnim studentima Rudarsko-geološko-građevinski fakultet.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Mašinskog fakultetaZa buduće studente: Predstavljanje MAŠINSKOG FAKULTETA

 

U okviru predstavljanja fakulteta Univerziteta u Tuzli, u jutarnjem programu RTVTK “Dobro jutro TK”, predstavićemo potencijalnim studentima Mašinski fakultet.

 

 

Unvierzitet u Tuzli - RTVTK - Predstavljanje Fakulteta elektrotehnikeZa buduće studente: Gostovanje FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE

 

U jutarnjem programu Radio televizije Tuzlanskog kantona predstavljamo fakultete/Akademiju na Univerzitetu u Tuzli. Predstavili smo Fakultet elektrotehnike kojem nije potrebna neka posebna promocija s obzirom da interesovanje za ovaj fakultet je izuzetno veliko posljednjih godina.