Obavijesti

Univerzitet u Tuzli -Vodič za buduće studente ak. 2020/21. god.

 

Obavijesti vezane za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.OBAVIJEST O BENEFICIJAMA PRI UPISU U AKADEMSKU 2020/2021. GODINU

Obzirom da je u toku upis u akademsku 2020/2021. godinu, u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli obavještavaju se djeca iz reda boračke populacije da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu, kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na beneficiju kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli pri upisu u novu studijsku/akademsku godinu u visini do 50% kod plaćanja naknada.

 

Izmjene i dopune KONKURSA za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Izmjene i dopune Konkursa su objavljene u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 26.09.2020. god.

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 07.09.2020. god.

PRIJAVA NA KONKURS

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – TREĆI UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – konačna rang- lista kandidata objaviće se 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – TREĆI UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.

OBAVJEŠTENJE – Odobren upis dodatnog broja studenata

Obavještavamo kandidate da je Vlada Tuzlanskog kantona svojom Odlukom broj: 02/1-34-15957-2/20 od 15.09.2020. godine, dala saglasnost za upis dodatnog broja studenata koji su se prijavili za upis na prvom upisnom roku u statusu studenta koji se sami finansiraju, te su prema Konačnim rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini i to na:

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli2019.

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA TREĆEM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Objavljeno je u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 15.09.2020. god.

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20 od 09.09.2020. godine objavljuje treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 22.06.2020. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

 

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 07.09.2020. god.
PRIJAVA NA KONKURS

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – konačna rang-lista kandidata objaviće se 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – konačna rang-lista kandidata objaviće se 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – privremena rang-lista kandidata objaviće se do 02.09., a konačna 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – privremena rang-lista kandidata objaviće se 02.09., a konačna 04.09.2020. godine; upis primljenih kandidata obaviće se od 07.09. do 11.09.2020. godine.

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2016.

OBAVIJEST O DOPUNI BROJA SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI (MEDICINSKI I PRAVNI FAKULTET)

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli2019.

BROJ SLOBODNIH MJESTA NA DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI


Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.

OBAVJEŠTENJE o organizovanju drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, na studijske programe na kojima je ostalo upražnjenih mjesta po okončanju prvog upisnog roka kako slijedi

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2016.

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 14.07.2020. godine

 

 

KONAČNE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – I UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; – upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – konačna rang-lista kandidata objaviće se 10.07.2020. godine; – upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

 

PRIVREMENE RANG LISTE ZA PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI – I UPISNI ROK

Za fakultete Univerziteta – privremena rang-lista kandidata objaviće se do 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; – upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti – privremena rang-lista kandidata objaviće se 08.07.2020. godine, a konačna 10.07.2020. godine; – upis primljenih kandidata obaviće se od 13.07. do 23.07.2020. godine.

 

VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINI

Obavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 19.06.2020. godine

 

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.

IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI
Izmjene Konkursa su objavljene u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 14.07.2020. godine

 

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI
Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Avaz” od 22.06.2020. godine.
PRIJAVA ZA UPIS NA PRVI CIKLUS STUDIJA
Obavještavaju se kandidati da uz elektronsku Prijavu na Konkurs ne trebaju prilagati skenirane dokumente.

 

Univerzitet u Tuzli - Prijemni ispit juli 2018. god.

OBAVIJEST o objavi KONKURSA za upis studenata u sva tri ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

 

Obavještavamo sve buduće studente Univerziteta u Tuzli da će K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god. biti objavljen u ponedeljak, 22.06.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” i na webstranici Univerziteta u Tuzli.

 

Univerzitet u Tuzli prijemni ispit juli 2015

Utvrđene visine školarina, odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

 

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak, 16.06.2020. godine dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.

 

Univerzitet u Tuzli -Vodič za buduće studente ak. 2020/21. god.

VODIČ ZA BUDUĆE STUDENTE 2020/21 (3 MB)

Pozivamo sve učenike završnih razreda srednjih škola na području BiH da upišu studij na Univerzitetu u Tuzli. Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti. Izaberite jedan od 40 studijskih programa prvog ciklusa studija.Pronađite sve potrebne informacije u Vodiču za buduće studente i postanite član akademske zajednice Univerziteta u Tuzli.

 

PREZENTACIJA FAKULTETA / AKADEMIJE (on-line prezentacija fakulteta/Akademije)