Broj slobodnih mjesta na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 15.09.2020. god.

UNIVERZITET U TUZLI
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-3885-1-1/20 od 09.09.2020. godine


o b j a v lj u j e


treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 22.06.2020. godine za popunu upražnjenog broja odobrenih mjesta na studijske programe kako slijedi:

 

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršiće se od 15.09. do 18.09.2020. godine.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 22.09., a konačna 25.09.2020. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:
Podnošenje prijava vršiće se od 15.09. do 18.09.2020. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 21.09.2020. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 21.09.2020.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 22.09.2020. godine u 10,00 sati;
Privremena rang-lista kandidata objaviće se 22.09., a konačna 25.09.2020. godine;
Upis primljenih kandidata obaviće se od 28.09. do 02.10.2020. godine.

Kriteriji za upis, procedure upisa, način podnošenja prijava na konkurs i potrebna dokumentacija, utvrđeni su Konkursom od 22.06.2020. godine koji je dostupan na web stranici Univerziteta (http://www.untz.ba/index.php?page=konkursi).
Bliže informacije mogu se dobiti na web stranici fakulteta kao i studentskim službama fakulteta/Akademije.