OBAVIJEST o objavi K O N K U R S A za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2020/21. god.

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 19.06.2020. god.

 

Obavještavamo sve zainteresirane buduće studente Univerziteta u Tuzli da će K O N K U R S za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju  Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini biti objavljen u ponedeljak, 22.06.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” i na webstranici Univerziteta u Tuzli.