OBAVJEŠTENJE – Odobren upis dodatnog broja studenata

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 16.09.2020. godine

 


Obavještavamo kandidate da je Vlada Tuzlanskog kantona svojom Odlukom broj: 02/1-34-15957-2/20 od 15.09.2020. godine, dala saglasnost za upis dodatnog broja studenata koji su se prijavili za upis na prvom upisnom roku u statusu studenta koji se sami finansiraju, te su prema Konačnim rang listama rangirani preko broja odobrenog za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini i to na:

 

Fakultetu elektrotehnike – 20 studenata,

 

Farmaceutskom fakultetu – 20 studenata,

 

Medicinskom fakultetu – Odsjek zdravstvenih studija

 

Studij fizioterapije 28 studenata,

 

Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 7 studenata,

 

Studij radiološke tehnologije – 3 studenta,

 

Pravnom fakultetu – 17 studenata.

 

Upis ovih kandidata obaviti će se u periodu od 17.09. do 02.10. 2020. godine.