VAŽNA OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21.GODINI

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 07.07.2020. godine

 

Obavještavamo kandidate koji su podnijeli prijavu na konkurs za upis na prvu godinu prvog ili integriranog prvog i drugog ciklusa studija na više fakulteta ili na više studijskih programa na jednom fakultetu da status studenta mogu steći samo na jednom studijskom programu.

 

Privremene rang liste primljenih kandidata biće objavljene na fakultetima i web stranicama fakulteta najkasnije 08.07.2020.godine, sa odgovarajućim uputama za postupanje tih kandidata do objavljivanja konačne rang liste, radi opredjeljenja za upis na jedan od odabranih studijskih programa.