Vodič za buduće studente

 

FAKULTETI / AKADEMIJA

 


Pogledajte online prezentaciju fakulteta / Akadmije i studirajte na Univerzitetu u Tuzli!

 

http://otvoreni.untz.ba

 

DRUŠTVENE MREŽE

 

 

Posjetite nas na Facebooku, Instagramu i Twitteru:

 

 

 

 

 

 

 

 

Posjetite fakultete / Akademiju na Facebook-u:

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

 


EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

 


EKONOMSKI FAKULTET

 


FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

 


FARMACEUTSKI FAKULTET

 


FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

 


FILOZOFSKI FAKULTET

 


MAŠINSKI FAKULTET

 


MEDICINSKI FAKULTET

 


PRAVNI FAKULTET

 


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 


TEHNOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

Povratak