Ured za nastavu i studentska pitanja

 

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

 

Dr. sci. Jasmin Suljagić, vanredni profesor

 

e-mail: jasmin.suljagic@untz.ba

 

Tel: +387 (0)35 30 05 05

 
Mirela Biberović, dipl. def.-surdoaudiolog, viši stručni saradnik

e-mail: mirela.biberovic@untz.ba

 

Melika Mustafa, dipl. pedagog-psiholog, stručni saradnik

 

 

Tel: +387 (0)35 30 05 31

e-mail: nastava@untz.ba                  

 


 

 Aktivnosti i poslovi Ureda


 Bolonjski proces


 
Obrasci


 Pregled predavanja


 Plan pokrivenosti / realizacije nastave


 Studijski programi I ciklusa


Studijski program integrisanog I i II ciklusa


 Studijski programi II ciklusa


 Studijski programi III ciklusa


Kodeks nastavničke etike

 
Testovi za prijemni ispit


 

 

 

Raspored predavanja i vježbi


OBAVIJESTI o promjeni termina održavanja nastave


Ispitni rokovi


Apsolventski ispitni rokovi


Informacije za zaposlenike


Analiza prolaznosti


Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli


Broj studenata na Univerzitetu u Tuzli


Privremene rang liste


Konačne rang liste