Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2020. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2018. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2017. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2015. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2014. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2013. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2012. godini

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2011. godini