Broj studenata na Univerzitetu u Tuzli

 

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2018/19. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2017/18. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2016/17. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2015/16. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2014/15. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2013/14. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2012/13. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2011/12. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA U AK. 2010/11. GODINI

 

BROJ UPISANIH STUDENATA NA UNIVERZITETU U TUZLI U AK. 2009/10. GODINI

 

PODACI O BROJU STUDENATA UPISANIH U ZIMSKI SEMESTAR AK. 2008/09. GODINE

 

Ukupan broj studenata upisanih na Univerzitet u Tuzli po Kantonima Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta kao i sa prebivalištem na drugim općinama Tuzlanskog kantona za ak. 2007/08. godinu

 

PODACI O BROJU STUDENATA UPISANIH U ZIMSKI SEMESTAR AK. 2007/08. GODINE

 

PODACI O BROJU STUDENATA UPISANIH U ZIMSKI SEMESTAR AK. 2006/07. GODINE

 

PODACI O BROJU STUDENATA UPISANIH U ZIMSKI SEMESTAR AK. 2005/06. GODINE

 

PODACI O BROJU STUDENATA UPISANIH U ZIMSKI SEMESTAR AK. 2004/05. GODINE