Konačne rang liste

 

Konačne rang liste za akademsku 2023/24. godinu

 

PRVI I INTEGRISANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

III UPISNI ROK

II UPISNI ROK

I UPISNI ROK

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

I UPISNI ROK

 

 

TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

I UPISNI ROK