Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu

 

 Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu 

 


 
AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 02.11.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 30.09.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 02.11.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 30.09.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 
 


MEDICINSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 02.11.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.
 
 

PRAVNI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 02.11.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.
 


PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.
 
 


RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 02.11.2022. god.

Izmjene Plana realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojene 19.10.2022. god.

Plan realizacije nastave za akademsku 2022/23. godinu – usvojen 22.09.2022. god.

 

 

Plan realizacije nastave   2022/23   2020/21