Privremene rang liste za akademsku 2020/21. godinu III ciklus studija

 

Privremene rang liste za akademsku 2020/21. godinu

TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

 Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo

Elektrotehnika i računarstvo

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

  

Medicinski fakultet

Biomedicina i zdravstvo

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

Prirodno-matematički fakultet

Biologija
Primijenjena hemija (zajednički doktorski studij sa TF)

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet