Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu

 

Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu

 

PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

III UPISNI ROK

II UPISNI ROK

I UPISNI ROK

 

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

I UPISNI ROK

 

 

TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

I UPISNI ROK

 

 

 

ARHIVA      2023/24