Studijski programi III ciklusa

 

 Pregled studijskih programa/usmjerenja trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

Specijalna edukacija i rehabilitacija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Ekonomski fakultet

Ekonomija i biznis (sa primjenom od ak. 2019/20. god.)

Ekonomija i biznis

 

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutske znanosti (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Kineziologija (juni 2020.)

 

 

 Filozofski fakultet

Historija – Stari vijek

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću

Književnost (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Književnost

Komunikologija (sa primjenom od ak. 2013/14. god.)

Lingvistika (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

Lingvistika (sa primjenom od ak. 2014/15. god.)

Prostor današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave (inovirani studijski program s primjenom od ak. 2019/20. god.)

 

 

Mašinski fakultet

Doktorski studij iz područja mašinstva (sa primjenom od ak. 2018/19. god.)
Usmjerenje:
Održiva energija i okolina
Termoenergetika
Industrijski inženjering
Proizvodne tehnologije
Mehatronika
Mašinske konstrukcije

Doktorski studij iz područja mašinstva (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Medicinski fakultet

Biomedicina i zdravstvo (sa primjenom od ak. 2016/17. god.)

 

 

Pravni fakultet

Doktorski studij iz područja prava (sa primjenom od ak. 2017/18. god.)Biologija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

Prirodno-matematički fakultet

Biologija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

Fizika (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

Geografija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

Hemija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Tehnološki fakultet

Doktorski studij iz hemijskog inženjerstva, inženjerstva u zaštiti okoline, prehrambenog inženjerstva i inženjerske hemije (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

Inženjerska hemija (sa primjenom od ak. 2012/13. god.)

 

 

Prirodno-matematički fakultet i Tehnološki fakultet
Zajednički doktorski studij “Primjenjena hemija”