SVEČANA AKADEMIJA Obilježena 44. godišnjica osnivanja Univerziteta u Tuzli

U prostorijama Univerziteta u Tuzli je 18. decembra održana svečana akademija povodom 44. godišnjice od osnivanja jedine javne visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona. Svečanost je okupila akademske radnike, rukovodstvo Univerziteta u Tuzli, te mnogobrojne predstavnike zvaničnih institucija Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Prisutnima su se obratili Gradonačelnik Tuzle gospodin Jasmin Imamović i minstrica obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona gospođa Fahreta Brašnjić. Zbog specifičnih epidemioloških uslova, mnoge zvanice su bile spriječene prisustvovati svečanoj akademiji, te su uputile pismene čestitke.

Rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić uručila je posebna priznanja profesorima koji su u protekloj godini izabrani u trajno zvanje redovni profesor i to:

 1. Amela Teskeredžić,Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija
 2. Lejla Junuzović – Žunić, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast Logopedija
 3. Alić Fikret, Mašinski fakultet, uža naučna oblast „Toplotna i fluidna tehnika“
 4. Edina Šarić, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija
 5. Kemal Gutić, Rudarskogeološkograđevinskifakultet, uža naučna oblast „Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina“
 6. Vedada Baraković, Filozofski fakultet, uža naučna oblast „Masovni medij“
 7. Adnan Tufekčić, Filozofski fakultet, uža naučna oblast „Pedagogija“
 8. Amela Ibrahimagić,Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast Logopedija
 9. Ševala Tulumović, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija
 10. Alma Dizdarević, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, uža naučna oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija
 11. Adnan Ibrahimović,Rudarskogeološkograđevinski fakultet, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“
 12. Izet Šabotić, Filozofski fakultet, uža naučna oblast „Novi vijek“
 13. Edin Mutapčić, Pravni fakultet, uža naučna oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“
 14. Omer Ibrahimagić, Medicinski fakultet,za nastavni predmet „Neurologija“

Devet diplomanata Univerziteta u Tuzli, koji su studij završili odličnom prosječnom ocjenom, nagrađeni su zlatnim plaketama Univerziteta za postignuti uspjeh tokom studiranja. Za studente generacije Univerzitet u Tuzli je obezijedio besplatan nastavak studija na narednom ciklusu, a riječ je o sljedećim diplomantima:

 1. EMIN MUJEZINOVIĆ, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, prosječna ocjena 9,66.
 2. AZRA IBRIŠEVIĆ, Medicinski fakultet, prosječna ocjenu 9,80.
 3. BENJAMIN AVDIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija, prosječna ocjena 9,95.
 4. FARIS HASANOVIĆ, Pravni fakultet, prosječna ocjena 10,00.
 5. ASJA ATIKOVIĆ, Tehnološki fakultet, studijski program Agronomija, prosječna ocjena 9,50.
 6. ARNELA OSMANOVIĆ, Filozofski fakultet, odsjek Socijalni rad, prosječna ocjena 9,57.
 7. ALEN HATKIĆ, Farmaceutski fakultet, prosječna ocjena 9,60.
 8. IBRAHIM MUJIČIĆ, Fakultet elektrotehnike, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, prosječnua ocjena 9,80.
 9. MUHAMED IBRIĆ,Ekonomski fakultet, smjer Finansije, bankarstvo, prosječna ocjena 10,00.

Prof.dr. Zumreti Kušljugić i prof. dr. Mevludinu Avdiću Rektorica Univerziteta je dodijelila počasna priznanja profesor emeritus, a umjetnički dio programa svečane akademije su upotpunili učenici Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ iz Tuzle.

 

Obilježena 44. godišnjica osnivanja Univerziteta u Tuzli