Univerzitet

 

ORGANIZACIJA   PROPISI   KVALITET
Historija i organizacija   Zakoni   Strategija razvoja UnTz
Upravni odbor   Akti   Osiguranje kvaliteta QA
Senat       Priručnik za osiguranje kvaliteta UNTZ
Rektorat       Rješenje o akreditaciji UnTz
Oganizacione jedinice       Akcioni plan za unaprijeđenje kvaliteta UnTz 2021-2026
Centri
Podrška
      Plan akreditacije studijskih programa po grupacijama 2021-2026
Dosadašnji rektori       ePIK aplikacija
Počasni doktori nauka        
Alumni        
Linkovi