Akti – novo

 

Neposredni uvid u sva opća i pojedinačna akta Univerziteta u Tuzli može se izvršiti u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.

 


 
 

 

* Pretraživanje / filtriranje vršiti po nazivu (ključnoj riječi) osnovnog akta.