Akti Univerziteta u Tuzli – OBRASCI

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

IZJAVE – nenastavno i nastavno osoblje

IZJAVA – akademsko osoblje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS / OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

SPISAK DOKUMENTACIJE kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa za izbor u naučno-nastavna/saradnička zvanja sa i bez zasnivanja radnog odnosa i dokaza na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ETIČKOM KOMITETU ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
(mart, 2014)

 

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE SLUŽBENOG PUTOVANJA– obrazac

 

 

SYLLABUS OBRAZAC
Syllabus_za_dvosemestralni_nastavni_predmet-Medicinski_ fakultet

 

ZAVRŠNI RAD- template

 

DODATAK DIPLOMI – TREĆI CIKLUS STUDIJA – OBRAZAC
DODATAK DIPLOMI – TREĆI CIKLUS STUDIJA – OBRAZAC

 

DODATAK DIPLOMI – DRUGI CIKLUS STUDIJA – OBRAZAC
Dodatak_diplomi_drugi_ciklus_60_ETCS

 

DODATAK DIPLOMI – OBRAZAC
DODATAK DIPLOMI – OBRAZAC

 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE KVALIFIKACIJE U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI – obrazac

 

 

Povratak